Migratie ICT

ICT migratie Door de constante ontwikkelingen in de informatietechnologie, ontkomt u vroeg of laat niet aan een upgrade van onderdelen van uw infrastructuur. Ontwikkelingen in hardware en software maken het onontkoombaar dat u te maken krijgt met een noodzakelijke netwerkmigratie of servermigratie. Uitstel of afstel van een (gevreesde) systeemmigratie kan ertoe leiden dat u niet op de meest efficiënte wijze gebruikmaakt van uw IT-infrastructuur. Met de huidige snelheid van ontwikkelingen, kan het zijn dat u hiermee achter gaat lopen op de nieuwste ontwikkelingen. Het uitstellen van een systeemmigratie kan leiden tot oudere, minder betrouwbare apparatuur. Niet up-to-date software is extra kwetsbaar voor cybercriminaliteit. Al met al is het uitstellen van een ICT migratie een groot risico voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Uw partner in complexe servermigratie en netwerkmigratie Van Rosmalen AutomatiseringsDiensten kan u ondersteunen in allerhande migratiediensten. Denk hierbij aan het migrereren naar ‘de cloud’ of naar nieuwe lokale infrastructurele

ICT migratie Van Rosmalen AutomatiseringsDiensten
ICT migratie Van Rosmalen AutomatiseringsDiensten

aanpassingen. Ook zijn hier hybride oplossingen mogelijk, zodat de continuïteit en uw data veiligheid geborgen kunnen worden. Verder voorziet
Van Rosmalen AutomatiseringsDiensten in het migreren van gebuikersdata en e-mail van het ene platform naar het andere platform. Ook zijn wij onder andere partner van Microsoft voor de veelgebruikte Microsoft/Office 365-clouddiensten.

Direct contact